Demensföreningen i Umeå 

 

Styrelsen 2016

Ordförande
Ewa Miller tel 070-6220344, 090-31429

Vice ordförande
Irene Sixtensson 070-2780240

Kassör
Agneta Strömgren 0930-70091

Sekreterare: 
Ann-Charlott Idahl tel 070-282 71 62, 090-134431


Ledamöter:
Susanne Sparby tel 070-215 06 30, 090-144340
Ulla Renberg tel 070-326 76 68, 090-138058
Eva-Marie Torstensson tel 070-274 21 66, 090-57130

Revisor
Gunnar Andersson

Revisorsuppleant
Kjell-Ola Johansson